a
Blog

Pár slov o Žanete

Unbenanntes_Projekt 1 (2)

Kedysi dávno o sebe Žaneta hovorievala, že je jedna taká baba, čo žije a je za to rada. To bolo v období, keď bola ešte mladšia ako je teraz. Teraz, keď je stále mladá, tak to samozrejme platí pořád.

Žaneta bola vždy známa tým, že šla do hĺbky, pýtala sa nevšedné otázky, znenazdania recitovala verše, radodajne dodávala radosť, každodenným potešeniam prikladala veľký význam a hlavne to zdieľala to s okolím. Okolie toto je správanie nevedelo poňať, pochopiť a už vôbec na to nemali slová. Hľadali na to pomenovanie, no márne.

A tak bolo v roku 2015 kodifikované nové slovo.

Výraz, ktorý najvýstižnejšie pomenováva vyššie opísané Žanetine správanie nie je odvodené od ničoho iného ako z mena jej vlastnému.

 

Žanetenie

Ja si žanetím. A ty?

 

 

Do slovnej zásoby ľudí vošlo toto slovo rýchlo a ujalo sa.

Dokonca z neho vznikli rôzne tvary, pády a prívlastky. Ohýbalo sa všetkými možnými smermi.

Samotnej Žanete sa tento výraz páči v jeho slovesnej podobe.

 

A preto, keď kedykoľvek robí niečo jej vlastné…

Nemusí to vysvetľovať, pomenovávať či inak obhajovať.

 

Jednoducho povie: „Žanetím si.“

 

Sloveso alebo verbum je slovný druh, ktorým sa pomenúvajú deje, činnosti alebo stavy.

 

Skúste preto nasledovné:
Odvoďte si od svojho mena sloveso a dajte mu vlastný dej. 

Napíšte nám svoju pravdu na pravda@popysky.com.

Žaneta 

Vedúca súdružka

Urobím všecko. Ta ně? Len mi napíš, či zavolaj.