a
Blog

Kedy si už niekoho nájdeš?

Popysky a ich tvorba si kladie za cieľ oslobodiť vedomie ženy od otravných otázok okolitých osôb. Sú to otázky ako:

No čo, kedy bude svadba?

Skúšky už máš hotové?

Kedy si už niekoho nájdeš?

Prečo ste sa rozišli?

Ty si pila?

Nevedel som, že fajčíš…

Kedy ťa požiada?
Ty už máš 27?

Kedy ti zdvihnú plat?

Zaslúžiš si lepšieho…

Nabudúce Vianoce už snáď budete traja…

Čo to vlastne študuješ?

A mnohé iné… každá žena by vedela dodať ďalšie a ďalšie.

Mnohé otázky sú položené tak, že nedávajú priestor na odpoveď. Vtedy sa z otázky stane výčitka, často sprevádzaná vehementným povzdychom. Tento medziľudský komunikačný jav podrobnejšie skúma vedný odbor pragmatickej lingvistiky, či skrátene pragmalingvistika

Add a heading (4)

Po vyčerpaní všetkých otázok, prichádzajú bolestivé podprahovky. Sú naozaj nepríjemné. Bolia, ako keby sme skutočne dostali pod pás.

Podprahovky sú všetky nevyslovené poznámky, náznaky a očakávania okolia smerujúce k všetkým ženám, ktoré si v určitom roku života nenašli partnera, nezaložili rodinu, nedosiahli kariéru.

Na podprahovkách je najbolestnejšia ich intonácia, spôsob, akým je vyslovená. Tá nezaujatá no zároveň dôrazná melódia hlasu, ktorý ti nenápadne nastoľuje očakávanie.

Je to skutočne zvláštny typ intonácie, ktorý nedokázala definovať ani samotná jazykoveda.

Preto namiesto teórie, radšej uvediem príklad.

No, Marika od tety Milky ti už čaká bábätko.

Podobné vyslovené či nevyslovené poznámky okolia si vieme spojiť do súvislosti a potom…

Potom si nimi necháme nahlodávať dušu, myseľ a vlastne aj telo.

Začneme prispôsobovať svoje myšlienky, názory a túžby očakávaniam iných, vzdáme sa slobody, seba.. aby sme vyhoveli iným. Následne prídu stavy úzkosti, menejcennosti, nedostatočnej sebadôvery a tak ďalej. Popysky sme založili s cieľom inšpirovať ženy k slobode.

Aby sa uvoľnili a žili tak, ako najlepšie môžu a chcú. S láskou k sebe. Humorne a nadhľadom. S prsiami v oblakoch.

Unbenanntes_Projekt (98)

Žaneta 

Vedúca súdružka

Urobím všecko. Ta ně? Len mi napíš, či zavolaj.